La Bravíssima no seria possible sense el suport dels nostres patrocinadors i col·laboradors que ens permeten tirar endavant aquest esdeveniment.

Empreses, fundacions i institucions que aposten per la igualtat d’oportunitats i l’apoderament femení.

Com pots col·laborar?

Assitència

Des de

195

Fila Cero

Des de

195

Patrocini

En virtut de la normativa fiscal vigent establerta per la Llei 49/2002 i conforme a les estipulacions del Reial decret llei 6/2023, les persones físiques subjectes a l’IRPF, veuran recompensada amb una deducció en quota íntegra del 80% per a donatius fins a 250€, i un 40% per a qualsevol quantitat que excedeixi aquest llindar. Les persones jurídiques, en el marc de l’Impost de societats, poden aplicar una deducció en quota íntegra del 40% de les quantitats donades.
 

Col·laboracions